dailyvideo

Nowogard- ongiś trzecie najważniejsze miasto kraju...


Nugrada- znamienite miasto Pomorza
 W XII w. arabski kronikarz AL- Idrisz wspomina o ważnym i ludnym ośrodku zwanym NUGRADA. Inne źródła wymieniają „Kraku, Ginazna, Nugrada, w których przebywają uczeni i wykształceni w naukach”. Czy tym ważnym miastem mógł być Nowogard? Czy może chodziło o inne miasto, np. Nowogród Wielki? Nie, przeczy temu kolejność wymieniania miast. Jeśli pobliski Szczecin byłby wymieniony jako Sitnu, to Nowogard - byłby Nugradą. Czy kwitło tutaj ongiś trzecie najważniejsze miasto kraju wg jednego z dawnych uczonych?

Encyklopedia Szczecina: A-O - Strona 509

Obraz w treści 1
Tadeusz Białecki, Uniwersytet Szczeciński. Zakład Historii Pomorza Zachodniego - 1999 - 
Polski brzmi m.in.: Do miasl jego nalezą: Ikraku. Gina- zna, —ralixlaba, Siradiia,Nugrada, Sitnu. Wszystkie one sq slawnymi stolicami i silnymi centrami... . Z badan wynika, ze pod nazwa, Sitnu kryjc sic Szczecin

Wybór źródeł do historii Polski średniowiecznej: (do ... - Strona 164

 
Do miast jego [należą]: Ikraku, Ginazna, Wratislaba, Siradiia, Nugrada, Sitnu [Szczecin].
Z dawnej historii pomorskiego Nowogardu pozostał tylko stary, całkowicie zniszczony cis w śródmieściu zniszczonego wojną miasta. Jest on wiązany z Bolesławem Chrobnym. Zachował się jednak opis miasta zaraz po zniszczeniach w ok. XII wieku, w wyniku wojny w której Polska opanowała te tereny po raz kolejny:wg Geschichte von Pommern bis auf das jahr 1129 Autorzy Peter Friedrich Kanngiesser
Początki...
Nie jest dokładnie znana data powstania Nowogardu.
Wykopaliska z okresu kultury prałużyckiej dowodzą, że już 3500 lat temu początek miastu dał gród, który znajdował się na półwyspie leżącym na głównym szlaku komunikacyjnym, z którego korzystali nie tylko kupcy, ale i wojska nieprzyjacielskie pragnące dostać się w głąb kraju, choć niektórzy autorzy określają czas powstania grodu Nowogard na 5000 lat temu.
Gród ten był umocniony wałem drewniano – ziemnym. Bezpośredni dostęp do niego był od strony zachodniej, zaś ze wschodnimi brzegami jeziora łączył go wąski drewniany pomost ułatwiający jego obrońcom odwrót w razie napadu nieprzyjaciół.
Znaczenie istotne dla rozwoju osady miała droga wojenno – handlowa, biegnąca przez gród z Wolina do Kołobrzegu. Tą właśnie drogą w 1124 roku podążał na Pomorze Zachodnie, wysłany przez Bolesława Krzywoustego orszak św. Ottona. Otton był dobrze znany w Polsce, gdyż w roku 1080 przebywał na dworze książęcym Władysława Hermana w otoczeniu opata wüzburskiego Henryka. W tym czasie pełnił obowiązki nauczyciela w gnieźnieńskiej szkole katedralnej. Po raz drugi przybył Otton do Polski jako kapelan Judyty Marii Salickiej. Powrócił do Niemiec w 1097 roku. Być może, że podczas tego pobytu Otton udzielił Krzywoustemu pierwszych nauk. Mógł więc poznać wtedy ludzi, język, problemy kraju, w którym sprawa pomorska wysuwała się na jedno z naczelnych miejsc. Najprawdopodobniej to właśnie wtedy ludność Nowogardu przyjęła chrzest i zbudowała w grodzie pierwszy kościół, otoczony grzebalnym cmentarzem, choć jak podaje ksiądz Holzapfel, już na przełomie tysiącleci w Nowogardzie zbudowano chrześcijańską świątynię, którą poświęcił pierwszy biskup kamieński - Reinbern z Turyngii. Prawdopodobna data zbudowania pierwszego kościoła w Nowogardzie przez bp Reinberna to 1000 rok. Została ona prawdopodobnie zburzona w czasie powstania Wieletów w roku 1003 (....).
[osada ](...) z czasem stała się miastem zaliczanym, jak podaje w swej kronice arabski kronikarz Al – Idrisi, do pięciu wielkich ośrodków ówczesnej Polski. Al – Idrisi w roku 1200 zanotował: „Jest to gród okazały, o zwartej zabudowie, o wielkich bogactwach i wysoko kwalifikowanych rzemieślnikach. Miasto to nosi nazwę NUGRADA"
wg http://nowogard.pl/index.php/component/content/article/18-aktualnosci/774-dzieje-nowogardu-cz-1Cis.Posted by Adam Phoo on 09:51. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for Nowogard- ongiś trzecie najważniejsze miasto kraju...

Leave comment

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć