dailyvideo

„O powstanie Parku Krajobrazowego Oderwaldu i Wału Zielonogórskiego”

W ramach porządków w szufladach: Apel sprzed kilku lat.


Ziemia Lubuska nie posiada zbyt wielu miejsc przyrodniczo cennych. Dlatego też my niżej podpisani chcemy by zaniechano gospodarki leśnej i wycinki drzew na obszarze lasów nadodrzańskich pomiędzy miejscowością Krępa a rzeką Odrą, tzw. Oderwaldu oraz wycinki lasów porastających Wał Zielonogórski. Są to lasy unikalne w skali naszego regionu- porastają one obszary o znacznych walorach krajobrazowych- pierwszy pas wzniesień począwszy od Morza Bałtyckiego oraz malownicze zakola starorzecza Odry. Oderwald jest największym obszarem porośniętych lasami starorzeczy Odry w jej górnym i środkowym biegu.

Oderwald winien być Parkiem Narodowym. My prosimy jedynie o uznanie go za park krajobrazowy oraz o wstrzymanie wycinek drzew na jego terenie. Chcemy także objęcia tym statusem lasów za amfiteatrem i Parkiem Piastowskich, lasów porastających dawne kopalnie pomiędzy Campusem A a obwodnicą mi ejską oraz lasów pomiędzy Raculką a ul. Wrocawską i Wieżą Braniborską.Eksploatacja tych lasów przez Lasy Państwowe trwa nadal, niszczone są fragmenty lasu np. porośnięte w dużej mierze świerkami, ze względu na wysoką cenę tego gatunku drewna na rynku. Wycinane są dębowe aleje oraz inne cenne rodzaje drzewostanu.

Dlategoteż niżej podpisani pod niniejszym apelem domagają się:
-bezwzględnego zatrzymania wyrębu drzew w drzewostanach naturalnych Oderwaldu i lasów porastających Wa Zielonogórski oraz tereny pokopalniane.
-Powstrzymania wszelkich działań które mogą wpłynąć na niszczenie przyrody Oderwaldu i Lasów Wału Zielonogórskiego
-Objęcia ochroną w formie parku krajobrazowego całego obszaru lasów Oderwaldu i Wału Zielonogórskiego- dla obecnych i przyszłych pokoleń!

Zebrano bodajże 600 podpisów studentów UZ.

W drodze do Oderwaldu

Krępa, Ryneczek


Skrzyżowanie przy ryneczku, Krępa

Panorama wsi


Oderwald


Widok z Grobli Odrzańskiej


Wał Przeciwpowodziowy


Pomost- niestety, nie dla dużych łodzi pasażerskich czy małych statków wycieczkowych. 
Posted by Adam Phoo on 04:36. Filed under , , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for „O powstanie Parku Krajobrazowego Oderwaldu i Wału Zielonogórskiego”

Leave comment

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć